ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีรนันท์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายคณิน ทองเอียด รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *