ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์ของ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์ของ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ณ อาคารเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *