ประชุมเตรียมความพร้อม การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม และ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม และ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูบแบบออนไลน์ ด้วย Google Meet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *