นิเทศสนามสอบการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายคณิน ทองเอียด รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลดอนพุด (พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) สกร.อำเภอดอนพุด ,สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒน์ราษฎร์) สกร.อำเภอบ้านหมอ ,สนามสอบโรงเรียนวัดพุแค สกร.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ,สนามสอบโรงเรียนวัดมงคล สกร.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *