โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9 มิถุนายน 2565
นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ อิงธาร รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โดยมีครูประจำกลุ่มทหารกองประจำการ ครูประจำกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ และครู กศน.อำเภอเมืองสระบุรี ครู กศน.อำเภอมวกเหล็กเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *