ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายคณิน ทองเอียด ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี และคณะผู้บริหารสถานศึกษา สกร.ระดับอำเภอในสังกัด เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ครั้งที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting ได้รับเกียรติจากนายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมบรรจง ชูชาติสกุล ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *