ประชุมคณะอนุกรรมบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิ์การสังคมจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิ์การสังคมจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 3 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *