โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *