ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต)

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *