ระชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *