เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2566

วันที่ 8 กันยายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2566 ณ ห้องแกรด์ ไดมอนด์ บอลรูม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *