ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม และ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส

วันที่ 6 มิถุนายน 2565
นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กล่มเจ้าพระยาป่าสัก พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม และ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ณ กศน.ตำบลเทวราช กศน.อำเภอไชโย
กศน.ตำบลตลาดกรวด กศน.อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *