ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม และ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส

วันที่ 7 มิถุนายน 2565
นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กล่มเจ้าพระยาป่าสัก พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม และ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ณ กศน.ตำบลพระนอน กศน.อำเภอนครหลวง และกศน.ตำบลหนองน้ำใส กศน.อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *