ร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และการประกวดคลิปวีดิทัศน์ส่งเสริมการอ่านฯ ภายใต้หัวข้อ “Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต” ระดับกลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนระบุรี ร่วมส่ง นักศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เป็นตัวแทนในระดับจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และการประกวดคลิปวีดิทัศน์ส่งเสริมการอ่านฯ ภายใต้หัวข้อ “Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต” ระดับกลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยนาท ในระดับกลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก โดยนายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายคณิน ทองเอียด รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *