ประเมินคัดเลือก ศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม 2567 ระดับจังหวัด

11 มิถุนายน 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรีมอลหมายให้ นายคณิน ทองเอียด ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี และคณะกรรมการประเมินคัดเลือก ศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม 2567 ระดับจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี ทำหน้าที่ประเมินคัดเลือกศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม 2567 ระดับจังหวัด ณ ศกร.ตำบลหนองหัวโพ อำเภอหนองแซง และ ศกร.ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *