การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 โดยมีนายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานกรรมการ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลพบุรี เป็นกรรมการ นายสันติ ด่วนชะเอม อดีต ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี เป็นกรรมการ ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *