กิจกรรมออกหน่วยบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ของห้องสมุดประชาชนบ้านหมอ

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าตรวจเยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจคณะครู กศน.อำเภอบ้านหมอ ซึ่งนำโดย นายสรรค์ชัย อดิการกุล ผู้อำนวยการ กศน อำเภอบ้านหมอ มอบหมายให้คณะครู กศน. อำเภอบ้านหมอ จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ของห้องสมุดประชาชนบ้านหมอ กศน.อำเภอบ้านหมอ ณ ตลาดนัดท่าลาน ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *