ร่วมพิธีเปิด การอบรม หลักสูตร การสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน ตามโครงการคลังความรู้ประชาชน (Thailand Knowledge Portal : TKP) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565
นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด การอบรม หลักสูตร การสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน ตามโครงการคลังความรู้ประชาชน (Thailand Knowledge Portal : TKP) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยระบบออนไลน์ Google meet โดยมี นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *