ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีพระราชทานธงลูกเสือคณะลูกเสือแห่งชาติ และพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *